Dynamická Neuromuskulármí Stabilizace® (DNS)

Fyzioterapeutický koncept podle profesora Pavla Koláře, který vychází ze znalostí pohybové ontogeneze a principů řízení motoriky člověka na úrovni hlubokých mozkových center. Vychází z faktu, že pokud máme v mozku chybně uložené pohybové programy, dochází k chronickému přetežování určitých struktur a jiné nepoužíváme vůbec. Pokud víme, jak pohyb člověka číst, mnohé nám řekne tělo samo i bez zobrazovacích technik.

  • pomocí DNS testů a poloh se snažíme tyto chyby programů odhalit
  • cíleným cvičením mozek přeprogramovat a naučit jej zdravějšímu pohybu
  • využívají se mimo jiné polohy z různých fází vývoje motoriky dítěte, kdy se tyto programy tvoří